Meny Stäng

Köp & Leveransvillkor

DealOnNet KÖPVILLKOR

DealOnNet Gäller från 2017-01-01

Priserna är i svenska kronor,  SEK. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Därför

PRODUKTER

Produkter som blir sålda i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges därför inklusive moms. Fraktpris i kassan.  Svensk manual levereras med produkten. Om produktens art kräver detta och om manual ingår på annat språk än svenska anges detta på produkt nivå. Därför.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpevillkor ska tillämpla därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för DealOnNet i Sverige AB. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

BESTÄLLNING

Målsmans tillstånd måste inhämtas innan man köper något om beställaren är under 18 år. Beställa i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att DealOnNet i Sverige AB lider ekonomisk skada och polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i DealOnNet i Sverige AB sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

BETALNING MED PAYSON

Med Payson är din betalning säker. Även om du inte har ett PaysonKonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank.

BETALNING MED PAYSON

Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se

FRAKTPRISER

Om jag vill se fraktpriset för en produkt lägger jag den i kundvagnen och går till kassan. Frakten är beroende av vikt och typ av produkt du beställer. Vi skickar din leverans med Posten eller Schenker.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Jag som gör beställningar före kl. 13.00 på måndag till fredag helgfria dagar kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 1-5 arbetsdagar. DealOnNet använder Postnord för leverering av paket.
Och i samband med att din order skickas från DealOnNet skickas ett mail eller sms till angiven mailadress / telefonnummer. Paketet bör nå dig inom 2 arbetsdagar. Om du mot förmodan inte har erhållit din leverans inom 2 arbetsdagar ber vi dig att kontakta kundtjänst.
Vi reserverar oss för att förseningar i leveransen kan uppstå.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir DealOnNet i Sverige AB egendom tills dess full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR LEVERANSFEL

DealOnNet ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av paketet är det därför viktigt att kontrollera att paketet inte är skadat. Om en försändelse blivit transportskadad eller kommit bort ber vi dig att kontakt vår kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

KUNDENS RÄTTIGHETER VID FÖRSENING

I de fall DealOnNet ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

REKLAMATION

Det är lämpligt att kunden ankomst kontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta DealOnNet i Sverige AB reklamationsavdelning via e-post info@dealonnet.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

REKLAMATION

Defekta produkter som returernas till DealOnNet i Sverige AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt reklamationsärende. Därför välj oss

REKLAMATION

Hos DealOnNet i Sverige AB har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall reklamationsärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. Därför välj oss

Reklamation till DealOnNet ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år. DealOnNet förbehåller sig rätten att i första hand reparera felet och i andra hand skicka en ny identisk vara och i sista hand återköpa varan.
DealOnNet står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

ÅNGERRÄTT

Som konsument har alltid 14 dagars ångerrätt (från dagen du mottagit produkten) enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokalen.

ÅNGERRÄTT

Kvaliteten på produkten har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, därför kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.

ÅNGERRÄTT

DealOnNet tar inte ut någon returavgift vid en retur står du själv för eventuell kostnad för returfrakten. Vill du som kund åberopa din ångerrätt skall måste du meddela oss detta inom 14 dagar från det du mottagit produkten. Detta kan göras genom att mail oss på: info@dealonnet.se. Efter att du utövat din ångerrätt ska du utan dröjsmål och senast inom 14 dagar skicka tillbaka produkten till oss på DealOnNet.

ÅNGERRÄTT

Vid användandet av ångerrätten betalar du alltid returfrakten själv och du kan returnera till följande adress:
DealOnNet i Sverige AB
Terminalgatan 1
571 34 Nässjö

GARANTI

Leverantörer och tillverkare lämnar garanti på en produkt. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti och detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Därför välj oss.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till DealOnNet, debiteras därför en avgift om 199 ink moms för att täcka DealOnNet i Sverige AB kostnader för transport och administration. Därför välj oss.

TRANSPORTSKADAT GODS

Inom 7 dagar ska en transportskada anmälas till transportör.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. 

Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om konsumentköplagen och distansavtalslagen mm. 
http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/

Som konsument kan du även vända dig till EU för att få hjälp med konfliktlösning när du handlat på nätet.
Länk: ec.europa.eu/odr

Då kommer du till:
“European Commission official websiteThe Online Dispute Resolution website is an official website managed by the European Commission dedicated to helping consumers and traders resolve their disputes out-of-court.”

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

DealOnNet, orgnr. 559122-9983, e-post: info@dealonnet.se, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till DealOnNet. Vi fullgör våra åtagande med dina uppgifter, till exempel att leverera varor, marknadsföringsaktiviteter och erbjudanden som är anpassade just för dig. För att lyckas med detta kan dina uppgifter behöva samköras med andra register och lämnas därför till andra bolag inom DealOnNet och till våra samarbetspartners. Därför välj oss.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi följer GDPR. Vi behandlar uppgifter om dig i syfte att fullfölja samt kunna följa upp din beställning. De uppgifter vi behandlar om dig är de som du uppger i samband med din beställning samt IP-adressen beställningen gjordes från. De uppgifter vi behandlar är IP-adress, Förnamn, Efternamn (eller Företagsnamn/Organisationsnamn), E-post, Person- eller organisationsnummer, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land och Telefonnummer. Person- eller organisationsnummer är dock inget vi själva behandlar eller sparar, utan något man får ange när man betalar via Klarnas betaltjänst.

Vi lämnar inte vidare dina uppgifter till någon annan än till leverantören, som får ditt namn, adress och telefonnummer för att kunna skicka det du beställt till dig. Vi sparar dina uppgifter endast så länge de behövs för att kunna fullfölja vårt åtagande mot dig, men maximalt i ett år efter det att beställningen gjordes. Automatiserat beslutsfattande förekommer ej i vår verksamhet. Därför välj oss.

Du som kund har rätt att närsomhelst begära att dina uppgifter ändras eller raderas. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Därför välj oss.

Dessutom finns i din beställning information om datum och klockslag för beställningen, vad du beställde samt från vilken IP-adress beställningen gjordes. Därför

Cookies

Vi använder oss av cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare, och används i syfte att till exempel hålla reda på vad du lagt i varukorgen, men även för att kunna följa upp hur våra besökare rör sig på våra sidor för att på så sätt kunna dra slutsatser om hur effektiva våra annonser är. Du kan stänga av cookies genom din webbläsare, men då kanske det du lagt i varukorgen försvinner, till exempel.

COOKIES

Information om hur du hanterar cookies i just din webbläsare finns på: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

TVIST
Vid tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
0

Varukorg